Stypendia dla studentów uczelni artystycznych

Udostępnij:

Jesteś studentem uczelni artystycznej? Realizujesz autorskie projekty? Zgłoś się do programu stypendiów wojewódzkich. 10 najlepszych osób otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 6,3 tys. zł brutto. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Wnioski można składać do 13 listopada.

Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM w Warszawie. 

Przy wyborze stypendystów pod uwagę brane będą m.in. osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i poziom aktywności artystycznej kandydata. Ważna będzie również średnia ocen, która w roku akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium musi wynosić co najmniej 4,0.

Andrzej Kopczyński 

 

Udostępnij:

Komentarze