200 000 zł na „Niepodległość”

Udostępnij:

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, prezydent Pruszkowa wygospodarował z budżetu miasta środki finansowe w formie Małych Grantów, przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Prezydent Jan Starzyński zachęca do szczególnego uczczenia rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez zaproponowanie mieszkańcom Pruszkowa różnorakich imprez kulturalnych i sportowych. Organizacje pozarządowe czyli NGOsy mogą wnioskować o pieniądze na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, upowszechniania sportu czy ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Maksymalna wysokość dofinansowania zadania nie może przekroczyć kwoty 10.000. Kwota środków budżetowych przeznaczonych w 2018 r. na granty w dziedzinie kultury i sportu wynosi po 100 tys zł. Więcej na stronie www.pruszkow.pl

A. Kopczyński

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze