Info: przyjmowanie zgłoszeń na “Zasłużonych dla Powiatu Pruszkowskiego 2023” [23/3/2023]

Medal okolicznościowy “Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego 2023” to wyraz uznania dla osób i organizacji, które kształtują pozytywny wizerunek powiatu pruszkowskiego. Kandydatury można zgłaszać do 30 kwietnia.

Medale będą przyznawane w następujących kategoriach:

– Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego

– Działalność społeczna

– Bezpieczeństwo

– Kultura

– Sport

– Oświata i edukacja

– Ekologia

– Zdrowie

– Młody talent

O przyznanie medalu może wystąpić: Starosta Pruszkowski, co najmniej 7-osobowa grupa radnych powiatu, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu pruszkowskiego, organizacje pozarządowe z terenu powiatu lub działające na jego terenie a także mieszkańcy powiatu w liczbie co najmniej 100 osób.

W ubiegłym roku medale “Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego otrzymali: Fundacja Pruszyńscy, Wojciech Jan Pstrokoński, Franciszek Antonik, Katarzyna Maria Rybińska, Elżbieta Anna Smolińska, Joanna i Zbigniew Mikiciukowie, Wojciech Nitecki, Fundacja Pokolenia Pokoleniom i Bogdan Lewandowski.

Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, na parterze, w godzinach pracy urzędu lub poprzez platformę ePUAP. Termin na zgłaszanie kandydatur mija 30 kwietnia.

Info: konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie [23/3/2023]

Organizatorem konkursu jest spółka Pałac Saski, a bezpośrednim operatorem Stowarzyszenie Architektów Polskich. Prace konkursowe powinny zawierać koncepcję odbudowy samego Pałacu Saskiego jak również Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Zwycięski projekt powinniśmy poznać jesienią br.

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w nowym obiekcie swoje siedziby będą mieli: Senat RP, Mazowiecki Urząd Wojewódzki a także pięć instytucji kultury nadzorowanych przez ministerstwo. Zgodnie z przyjętą ustawą odbudowa budynków musi być zgodna ze stanem z sierpnia 1939 roku. Według Ministerstwa odbudowa będzie przebiegała zgodnie z zasadami odbudowy konserwatorskiej, czyli z zachowaniem w miarę autentycznych materiałów i technologii. Ale chociaż ustawa nakazuje odtworzenie stanu sprzed II Wojny Światowej to w ustawie zapisano, że układ urbanistyczny placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze znajdującym się na nim Grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikiem Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Papieskim, Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz pomnikiem Lecha Kaczyńskiego jest nienaruszalny.

Rozpoczynamy międzynarodowy konkurs architektoniczny na koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego ― poinformował wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas konferencji prasowej.

Odbudowa ma kosztować prawie 2,5 mld złotych – tak wynika z zapisów w ustawie, ale nie brakuje opinii, że finalny koszt całej inwestycji może być znacznie większy. Odbudowa ma zakończyć się około 2030 roku. Natomiast koncepcję architektoniczną powinniśmy poznać w październiku 2023 roku.

Info: remont ulicy Andersa w Janowie [23/3/2023]

Ulica Andersa w Janowie zostanie rozbudowana. Dokumenty w tej sprawie podpisał właśnie wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka.

Prace remontowe przeprowadzi firma Instalika z Warszawy. Oferta złożona przez tego wykonawcę była najkorzystniejsza. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowa jezdnia, chodniki, odwodnienie oraz oznakowanie, przebudowane zostanie oświetlenie. Pracę obejmą cały odcinek ulicy Andersa pomiędzy ulicą Pohulanki a ulicą Sikorskiego. Przebudowa potrwa 13 miesięcy. Zanim prace rozpoczną się, wykonawca będzie musiał opracować i uzgodnić czasową organizację ruchu. To może potrwać kilka tygodni. Ale kierowcy i mieszkańcy posesji przy ulicy Andersa muszą się liczyć z utrudnieniami. Niewykluczone są czasowe zamknięcia ulicy przy zapewnieniu dojazdu do posesji a także zapewnieniu dojazdu pojazdom odbierającym odpady komunalne.

Gmina Stare Babice na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W celu zmniejszenia wydatków ze środków własnych złożono również wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, ale na razie czeka on na rozpatrzenie.