Aktywizacja bezrobotnych w powiecie warszawskim zachodnim

Udostępnij:

Młode, bezrobotne osoby z okolic m.in. Ożarowa Mazowieckiego, czy też Błonia, zyskały szansę na znalezienie zatrudnienia. Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w tym roku realizowany będzie unijny projekt pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim”.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat. Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby: niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z wykształceniem maksymalnie średnim.

Projekt  przewiduje szkolenia dla 20 osób, staże  dla  35 osób, a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 22 osób. Oby działania te okazały się skuteczne, bo tylko w tym roku próba aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie warszawskim zachodnim będzie kosztowała ponad 1 mln 100 tys. zł, z czego ponad 900 tys. zł pokryje unijne dofinansowanie.

Marek Gutowski

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze