„Aktywny senior to bezpieczny senior”

Udostępnij:

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. W związku z tym MSWiA chce dotrzeć do seniorów przy pomocy specjalnie wyprodukowanych krótkich filmów, których współautorami mają być sami seniorzy . Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich.
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża.

Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku.

Udostępnij:

Komentarze