Anielin wschodni po nowemu

Udostępnij:

Prace ruszyły i znany do tej pory plac zabaw zmieni swoje oblicze.
Pruszkowski magistrat informuje, że ustawione zostanie w sumie 29 nowych urządzeń oraz wymieniona zostanie nawierzchnia. Plac zabaw zostanie podzielony na dwie strefy: dla dzieci młodszych i starszych. Pojawią się tam również urządzenia integracyjne – huśtawka i karuzela. Park Anielin Wschodni o powierzchni 2,63 ha położony jest pomiędzy ul. B. Prusa i Al. Wojska Polskiego. Obiekt ten stanowi naturalny ciąg terenów zieleni łączący się z Parkiem Potulickich oraz Parkiem Anielin Zachodni. W latach 2005-2008 zbudowano alejki żwirowe na terenie parku oraz chodników przy ulicach, urządzeniu dwóch placów zabaw (z nawierzchnią bezpieczną), zamontowaniu elementów przeznaczonych do ćwiczeń, ustawianiu elementów małej architektury i oświetlenia oraz wykonaniu projektu zieleni. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na wykonanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”. Projekt obejmował m.in. zagospodarowanie Anielina Zachodniego.

Udostępnij:

Komentarze