Badania GUS

Udostępnij:

Ruszają badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie, na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego. Badania te mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Dane pozyskane z każdego gospodarstwa nawet jednoosobowego będą istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań także a poziomie lokalnym..
Badania prowadzone są przez ankieterów – każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie!

Andrzej Kopczyński

Udostępnij:

Komentarze