Będzie kanalizacja w gm. Nadarzyn

Udostępnij:

Podczas Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn, wójt Dariusz Zwoliński wyraził zgodę na zabezpieczenie emisji obligacji przez Spółkę celem finansowania planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji wodociągów oraz kanalizacji do 2022 r. Dzięki temu Spółka sfinansuje inwestycje nawet za 20 mln zł nie zwiększając zadłużenia Gminy. Wśród nich m.in. modernizacja oczyszczalni w Młochowie, Walendowie i Nadarzynie, budowa kanalizacji w Urzucie.
Jednocześnie zmniejszono wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z 3724 zł do 1399 zł, zaś członków z 3386 zł do 1399 zł. W związku z tą zmianą rocznie zaoszczędzonych zostanie 75 tys. zł.

Udostępnij:

Komentarze