Brwinowska debata o bezpieczeństwie

Udostępnij:

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Spotkanie odbędzie się jutro 21 listopada 2018 roku w godz. 18.00 – 20.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

Tematem spotkania będą przede wszystkim problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, priorytetowe działania dzielnicowych, przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadające na zgłaszane zagrożenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych.

Udostępnij:

Komentarze