Budowa kolektora tranzytowo-retencyjnego Lindego Bis

Udostępnij:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało z wykonawcą umowę na zaprojektowanie i wybudowanie blisko 4-kilometrowego kanału grawitacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadaniem kolektora będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 64,4 mln zł netto. Trasa kanału Lindego Bis będzie przebiegała przez Bielany w rejonie ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie on włączony do istniejącego kolektora Burakowskiego.
Zakończenie budowy kolektora planowane jest w 2021 roku.
Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, którego elementami będą kolektory tranzytowo-retencyjne (Lindego Bis, Wiślany, Mokotowski Bis) oraz zbiornik retencyjny, pozwoli na ograniczenie ryzyka podtopienia ściekami obszarów Warszawy w trakcie intensywnych opadów deszczu.

Udostępnij:

Komentarze