Budowa odwodnienia w rejonie ul. Parkowej w Kaniach

Udostępnij:

Rozpoczęły się prace związane z budową odwodnienia skrzyżowania  ul. Parkowej z ul. Partyzantów oraz na odcinku ul. Turystycznej (w rejonie ul. Parkowej) w Kaniach.

Bardzo istotnym elementem wpływającym na jakość dróg oraz komfort ich użytkowników jest sprawne odprowadzenie wód opadowych. Gmina Brwinów zaplanowała w tym roku budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Partyzantów w Kaniach wraz z odcinkiem ul. Turystycznej. Prace już się rozpoczęły. W ramach zadania zostaną wybudowane m.in. podziemne urządzenia rozsączające wodę do gruntu oraz wpusty drogowe odwadniające nawierzchnię dróg. Technologia  robót wymusza okresowe zamknięcie odcinka  ul. Turystycznej, a następnie skrzyżowania ul. Parkowej i Partyzantów. Wykonawcą jest Firma Hydrotechniczno-Budowlana HYDRODOM Ireneusz Getka, która przedstawiła ofertę opiewającą na kwotę 158 323,85 zł. Całość prac powinna zakończyć się do końca października br.

Źródło: UG w Brwinowie

Udostępnij:

Komentarze