Buspas w Łomiankach

Udostępnij:
Zgodnie z podpisaną w czerwcu br. umową z gminą, Biuro Projektowo-Konsultingowe z Warszawy przedłożyło przygotowaną koncepcję wybudowania buspasa na drodze krajowej nr pomiędzy Łomiankami a Warszawą w ciągu ulic Kolejowej i Pułkowej. W piątek (02 listopada) w Centrum Kultury odbyła się oficjalna prezentacja, na którą przybyło 50 mieszkańców. Szczegóły prezentacji przedstawili: radna miejska, członek Stowarzyszenia Łomianki Razem – p. Joanna Roszkowska oraz Zastępca burmistrza – Piotr Rusiecki.
Przygotowanie koncepcji wybudowania buspasa zlecono m.in. na wniosek ww. Stowarzyszenia, które od lat walczy o poprawę dojazdu do Warszawy, w tym działa na rzecz budowy trasy S7 .
Wykonanie tej analizy i projektu możliwe było dopiero po wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S7 na odcinku Kiełpin – Trasa AK, w korzystnym dla Łomianek wariancie 2.
Udostępnij:

Komentarze