Archiwa kategorii: Aktualności

Umowa na przebudowę ulicy Łąki w Błoniu podpisana

Gmina Błonie podpisała umowę z firmą Mabau Polska na wykonanie III etapu przebudowy ulicy Łąki. W imieniu gminy umowę podpisał Burmistrz Zenon Reszka.

W ramach zadania zostanie przebudowana ulica Łąki od placu zabaw do ul. Nowakowskiego/drogi w kierunku Rokitna wraz z całkowitą przebudową mostu na rzece Rokitnicy i z budową oświetlenia i odwodnienia w postaci rowów. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy, który połączy się z budowaną ścieżką rowerową Błonie-Rokitno.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i zgodnie z wnioskiem prace powinny być zakończone w IV kwartale przyszłego roku.

Źródło: UG Błonie

Policja prosi o pomoc. Poszukuje osób ze zdjęć

Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego KPP w Ostrowie Wielkopolskim prowadzą postępowanie dotyczące oszustw komputerowych. Każdy, kto rozpoznaje widoczne na zdjęciach osoby proszony jest o kontakt telefoniczny z tamtejszą jednostką.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzą postępowanie dotyczące nieautoryzowanych przelewów z kont bankowych, do których mogło dojść, między innymi, w Pruszkowie.

Każdy, kto rozpoznaje widoczne na zdjęciach osoby proszony jest o kontakt telefoniczny z policjantami prowadzącymi sprawę: asp.szt. Radosławem Topko tel. (62) 73 77 298, asp. Łukaszem Adamek tel. (62) 73 77 492, wydziałem dochodzeniowo-śledczym tel. (62) 73 77 280 lub z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim pod całodobowym numerem (62) 73 77 211.

 

Źródło: KPP Pruszków

Nowy komisariat policji w Raszynie otwarty! [foto,wideo]

30 policjantów i pracowników cywilnych będzie pracowało w wybudowanym Komisariacie Policji w Raszynie. Nowoczesna siedziba posiada rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, dzięki którym zostały podwyższone komfort pracy i poziom obsługi interesanta. W uroczystym apelu, oprócz kierownictwa Policji, udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją oraz duchowieństwa.

Uroczysty apel z okazji otwarcia nowego Komisariatu Policji w Raszynie odbył się 23 października br. przy udziale: I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji i jego Zastępcy Włodzimierza Pietronia oraz kadry kierowniczej komórek i jednostek organizacyjnych stołecznej komendy, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych i kulturalnych, instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Policją oraz duchowieństwa.

Na początku dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu, po którym Kompania Reprezentacyjna Policji odśpiewała Hymn RP przy akompaniamencie  Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, a na maszt wciągnięto flagę.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie mł. insp. Jerzy Sztuc przywitał licznie zgromadzonych gości oraz podziękował komendantom i wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do szybkiego zakończenia budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie (inwestycję ukończono w 18 miesięcy). – Cieszę się, że ten projekt został zrealizowany, zarówno dla dobra mieszkańców, jak i policjantów. (…) Z mojej strony mogę zapewnić Państwa, że moi podlegli funkcjonariusze dołożą wszelkich starań, aby mieszkańcy gminy Raszyn czuli się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania – dodał  mł. insp. Jerzy Sztuc.

Następnie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej symbolicznie przekazali Komendantowi Komisariatu Policji w Raszynie nadkom. Konradowi Łuczyńskiemu klucz do nowej siedziby. W trakcie uroczystości raszyńscy policjanci otrzymali także nowy radiowóz. Samochód oraz budynek poświęcił ksiądz prałat Zdzisław Karaś.

Za trud i poświęcenie wielu osób, dzięki którym rozpoczęto oraz zakończono budowę komisariatu podziękował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Generał nawiązał do wyjątkowości 2019 roku, na którą składa się jubileusz 100. rocznicy Powstania Policji Państwowej  oraz  rekordowa liczba 100 nowych obiektów policyjnych oddanych do użytku. I Zastępca Komendanta Głównego Policji odniósł się również do zaufania, jakim społeczeństwo darzy Policję: – 75% naszych rodaków twierdzi, że Policja pracuje dobrze, 89% uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym, a 98% czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Nadinsp. Dariusz Augustyniak zwrócił także uwagę na źródło pozytywnej oceny, którą jest praca policyjna. Za tę ciężką i ofiarną służbę generał serdecznie podziękował i życzył policyjnego szczęścia.

Do bezpieczeństwa odwołał się w swoim wystąpieniu również Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej: – Staramy się jako policjanci i pracownicy Policji robić wszystko, co możliwe, by podnosić bezpieczeństwo mieszkańców naszego garnizonu. (…)  Policjanci z tego komisariatu mają bardzo dobre wyniki i bardzo dobrą wykrywalność, jedną z lepszych w całym garnizonie w kategorii 7 najbardziej uciążliwych przestępstw dla obywateli. To pokazuje jak dobrą pracę wykonujecie. (…) Bardzo wysoką pozycję zajmujecie także w walce z przestępczością narkotykową. Wasza praca utrzymuje się cały czas na bardzo wysokim poziomie. Dodam, że policjanci z powiatu pruszkowskiego wyróżniają się również w służbach ponadnormatywnych, co świadczy o ich aktywności, a także zrozumieniu samorządu. (…) Aby było bezpiecznie, potrzebne jest dobre merytoryczne przygotowanie policjantów, ich zaangażowanie, ale również odpowiednie warunki pracy i narzędzia, np. radiowozy. W garnizonie stołecznym użytkujemy obecnie około 1700 radiowozów. W tym roku zakupiliśmy 60, kolejne 60 zakupimy do końca 2019 r., część z nich jest współfinansowana przez samorząd.
Na koniec komendant stołeczny podziękował wszystkim, który przyczynili się do powstania nowego komisariatu oraz na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Raszynie nadkom. Konrada Łuczyńskiego złożył życzenia wszystkim policjantom, by wspaniałe warunki pracy przełożyły się na skuteczną pracę i szybkość reakcji funkcjonariuszy.

Do podziękowań oraz życzeń satysfakcji z nowo oddanego budynku i nowoczesnego radiowozu przyłączyli się I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, który odczytał list Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz  Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.

Na zakończenie uroczystości, przy dźwiękach  Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, odbyła się defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji wraz ze sztandarami Komendy Stołecznej Policji i Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
W sali odpraw nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie wystawiono Księgę pamiątkową, w której wpisy złożyli m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz zaproszeni goście.

Budowa Komisariatu Policji w Raszynie przy al. Krakowskiej 16 rozpoczęła się w 2018 roku w ramach Programu Modernizacji Policji i kosztowała prawie 6 milionów złotych, w tym 1,5 miliona przekazała gmina. Budynek zajmuje obszar ponad 574 m², ponadto 106  m² przeznaczono na część garażowo-gospodarczą, w której wyznaczono 4 miejsca parkingowe. W części ogólnodostępnej znajdują się m.in.: hall, recepcja, pokój przyjęć interesantów oraz sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w strefie  ograniczonego dostępu: szatnie z węzłami sanitarnymi, pokoje biurowe, pokój przesłuchań ofiar i świadków, a także osób zatrzymanych, pomieszczenie depozytowe, sala odpraw z dyżurką i pokojem socjalnym, podręczny magazyn uzbrojenia oraz pomieszczenie do pobrania lub zdania broni.

Nowoczesny obiekt spełnia standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Z myślą o interesantach teren komisariatu oraz pomieszczenia w strefie otwartej zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych.\

Tekst i foto: Ewelina Kucharska
Film: nadkom. Jarosław Florczak, Marek Szałajski

Okradł rowerzystę został ujęty przez strażników z Milanówka.

W minioną sobotę operator monitoringu zauważył niecodzienną sytuację przy stacji WKD Grudów.

Przy stojaku na rowery mężczyzna w kapturze zaczął szarpać stojące jednoślady, a następnie z jednego z nich odkręcił element. Ze swoim łupem zaczął oddalać się w kierunku centrum miasta. Dzięki sprawnej współpracy operatora, służby dyżurnej oraz patrolu Straży Miejskiej, udało się ująć amatora cudzej własności na ul. Długiej.

Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Wyposażenie zostało zabezpieczone przez strażników i przekazane właścicielowi.

 

Źródło: SM w Milanówku

fot: Pixabay

Zamknięcie wjazdu w ul. Kolejową w Kaniach

Prace przy przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 w Kaniach wymagają wprowadzenia czasowego objazdu do ul. Kolejowej, od 28 października br. na okres około trzech tygodni.

Źródło: UG Brwinów

Fot: Archiwum

Mieszka I/Owczarska po remoncie

Dzięki współpracy gminy Brwinów i miasta Milanówka udało się wyremontować nawierzchnię ulicy Mieszka I w Owczarni i Owczarskiej w Milanówku. Droga ta znajduje się na granicy obu gmin.

Ulica Mieszka I w Owczarni i Owczarska w Milanówku to jedna ulica, znajdująca się na krańcach obu gmin. Burmistrzowie Arkadiusz Kosiński oraz Piotr Remiszewski pod koniec lipca podpisali porozumienie, na mocy którego gmina Brwinów wzięła na siebie przygotowanie zadania, ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, a następnie nadzór nad wykonaniem do 30 września br. utwardzenia jezdni destruktem asfaltowym z podwójnym utrwaleniem powierzchniowym grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego. Długość przebudowanej drogi pomiędzy torami WKD to ok. 685 m, a szerokość 4 m.

Odcinek jezdni o długości ok. 615 m, od strony skrzyżowania z ul. Grudowską i ul. Łokietka, który znajduje się w obydwu gminach został sfinansowany przez obie gminy w kwocie 194 340,00 zł, a odcinek o długości ok. 70 m od strony skrzyżowania z ul. Królowej Bony, położony w całości w gminie Brwinów, został sfinansowany przez gminę Brwinów w kwocie 22 120,00 zł. Łączny koszt remontu drogi wyniósł 216 460,00 zł.

Źródło: UG Brwinów

Budowa PIASTUNA i modernizacja Willi Millera trwa

Piastowscy urzędnicy odwiedzili ostatnio plac budowy nowej filii Przychodni SPZOZ PIASTUN i modernizacji Willi Millera. Wykonawcy działają, prace postępują.

W Przychodni kontynuowane są prace zewnętrzne oraz montowane są instalacje wewnętrzne, w tym klimatyzacja i wentylacja.

W Willi Millera trwają roboty budowlane, w tym dachowe. Wybudowano też nowe przyłącze wodociągowe.

Źródło: UM Piastów

Kabaret Neo-nówka już w sobotę w Pruszkowie. Wygraj bilet!

“Żywot Mariana” – to najnowsze dzieło Kabaretu Neo-Nówka. Po sukcesie programu “Kazik Sam w domu” Neo-Nówka kontynuuje podróż w głąb duszy Polaka. “Żywot Mariana” to kabaretowy spektakl pokazujący losy statystycznego Mariana od narodzin, aż po jego kres.

Jeżeli zastanawiasz się jak żyć, to ten program jest dla Ciebie, natomiast jeżeli nie zastanawiasz się jak żyć, to ten program jest dla Ciebie. Zabawny, śmieszny, rozluźniający ale i zmuszający do przemyśleń. Taki jest “Żywot Mariana”. Program wzbogacony jest autorskimi piosenkami i oprawą muzyczną w wykonaniu Zespołu “Żarówki”. Do tego światło, dźwięk i tysiące zadowolonych widzów. Musisz to zobaczyć. Polecamy z ręką na sercu.

Sobota, 26.10.2019 godzina 20:00, Hala Znicz

Dla słuchaczy POPradia mamy konkurs!

Do wygrania podwójne zaproszenie na sobotni występ. Więcej informacji na naszym FB:

 

 

Ulica Piotra Skargi w Piastowie w przebudowie

Trwa przebudowa ul. P. Skargi w Piastowie na odcinku od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej.

Zakres prac przewiduje:

– rozebranie starych krawężników, nawierzchni z kostki betonowej i chodników z płyt betonowych,
– ułożenie nowych: krawężników, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
– ułożenie nawierzchni wjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej.

Umowny termin zakończenia robót to 30 października 2019 r.

Inwestycja będzie kosztować 281 tys. zł.

Źródło: UM Piastów

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 50+ w Ożarowie Mazowieckim

W trosce o zdrowie mieszkańców, samorząd gminy podjął decyzję o przeznaczeniu środków z gminnego budżetu na program polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne oraz powikłań pogrypowych. Koszt szczepienia w całości pokrywany jest z budżetu gminy Ożarów Mazowiecki.

Szczepienia rekomendowane są jako podstawowa metoda profilaktyki i kontroli grypy. Program sczepień ochronnych w Polsce zaleca szczepienia przeciwko grypie.

Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, przenoszącą się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową; największa liczba zachorowań występuje sezonowo, rokrocznie jesienią i zimą. W grupach wysokiego ryzyka, do których należą m. in. osoby powyżej 65 roku życia, grypa wiąże się ze znaczną śmiertelnością. Przyczyną śmierci nie jest sama grypa, ale powikłania po niej występujące. Corocznie na całym świecie wskutek powikłań umiera 250 – 500 tys. ludzi, w większości powyżej 65 roku życia lub młodszych obciążonych innymi chorobami.

Powikłania pogrypowe to m. in.: zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśni, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zaostrzenie chorób przewlekłych (cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Przeciwciała ochronne wytwarzane są w organizmie już 7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko 12 miesięcy.

W programie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki (zameldowani na pobyt stały w gminie Ożarów Mazowiecki lub wpisani do stałego rejestru wyborców) powyżej 50 roku życia.

Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko grypie osoby kwalifikującej się będzie udzielone każdej z tych osób, która wyrazi pisemną zgodę na szczepienie oraz jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do zaszczepienia.

Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem lekarskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwwskazań (przebyte choroby, przyjmowane leki).

W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia pacjent, zadeklarowany jest w innym podmiocie leczniczym, niż wyłoniony w konkursie realizator programu, musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od swojego lekarza POZ.

Szczepienia realizują:

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)
ul. Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informacja i rejestracja: 22 344 86 00

 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) Filia w Józefowie
ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin

Informacja i rejestracja: 22 344 86 50

 

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00.

 

 

Źródło: UG Ożarów Mazowiecki

Strażnicy Miejscy z Milanówka pomogli odnaleźć starszego mężczyznę

10 października zaniepokojona mieszkanka Milanówka przybiegła do siedziby Straży Miejskiej. Poprosiła dyżurnego o pilną pomoc – przed chwilą oddalił się starszy mężczyzna, który był pod jej opieką.

Kobieta poddenerwowanym głosem prosiła o natychmiastową pomoc. Wszyscy funkcjonariusze zostali zmobilizowani do poszukiwania mężczyzny. W takich sytuacjach ważna jest każda sekunda, a upływ czasu działa na niekorzyść mundurowych. Kobieta posiadała w telefonie zdjęcie mężczyzny – rysopis został przekazany podległym funkcjonariuszom. Cechy szczególne zostały przekazane także operatorowi monitoringu. Mieszkanka szybko wsiadła do radiowozu i udała się w teren wraz ze strażnikami. W pośpiechu kontrolowano wszystkie miejsca, w których mogła znajdować się starsza osoba.  Wszystko skończyło się szczęśliwie, a kobieta odetchnęła z ulgą. Po około 25 minutach od rozpoczęcia akcji, mężczyzna został odnaleziony przez strażników miejskich na ul. Herberta w Milanówku.

 

Źródło:  UM w Milanówku

Wpadli po próbach kradzieży paliwa

Zarzuty usiłowania kradzieży usłyszało trzech mężczyzn zatrzymanych przez kryminalnych z Grodziska Mazowieckiego. Policjanci ustalili, że 21-latek, 25-latek i 26-latek dwukrotnie włamywali się do zbiorników maszyn budowlanych i próbowali wypompować z nich paliwo.

Po zgłoszeniu prób kradzieży paliwa z pojazdów budowlanych, grodziscy policjanci natychmiast podjęli poszukiwania sprawców tych przestępstw. Funkcjonariusze potwierdzili, że w maszynach stojących w Makówce zostały dwukrotnie uszkodzone korki wlewu paliwa. Dokładne analizy i zebrane informacje wskazywały, że jednym ze sprawców tych czynów może być mieszkaniec podgrodziskiej miejscowości.

Policjanci szybko zatrzymali 26-latka. Wkrótce ustalili również, że przy dokonywaniu przestępstw zatrzymany współpracował z dwoma innymi mężczyznami. 21-latek i 25-latek również trafili do celi grodziskiej komendy. Podczas zatrzymania najmłodszego z podejrzanych okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary trzech lat pozbawienia wolności za wcześniej popełnione czyny.

Cała trójka usłyszała zarzuty dwukrotnego usiłowania kradzieży. Grozi im do pięciu lat więzienia. 25-latek i 26-latek byli już wcześniej karani za podobne czyny i sąd zdecyduje o ich odpowiedzialności w warunkach recydywy. Z kolei 21-latek, zgodnie z nakazem doprowadzenia, trafił do zakładu karnego.

Źródło: KPP w Grodzisku Mazowieckim

fot: Pixabay

Trwa budowa żłobka gminnego w Żabiej Woli

Trwa budowa żłobka gminnego przy ul. Spółdzielczej w Żabiej Woli . Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 grudnia 2019 r.

Wykonawcą prac jest firma Budowlana Polski Dom Piotr Słaby z Grodziska Mazowieckiego, z którą Gmina Żabia Wola podpisała umowę na budowę żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj.  Całkowita wartość inwestycji to ponad 4 mln zł brutto, z czego 1,1 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu „MALUCH+”, Edycja 2019.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat postępów prac przy budowie żłobka.:

Źródło: UG Żabia Wola

 

 

Kryształowa Gmina Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała prestiżową nagrodę „Kryształ Przetargów Publicznych 2019” przyznawaną najlepszym Zamawiającym i Wykonawcom w Polsce.

Renomowany miesięcznik „Przetargi Publiczne” 14 października 2019 roku podczas uroczystej gali wręczenia Kryształów Przetargów Publicznych nagrodził najskuteczniejsze, najbardziej rzetelne i najlepiej przygotowane oraz zrealizowane inwestycje w sektorze publicznym. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: I „Ochrona środowiska i gospodarka wodna”, II „Infrastruktura drogowo – komunikacyjna”, III „Obiekty użyteczności publicznej”, IV „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków”.

Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą wybitni eksperci, będący autorytetami w dziedzinie prawa zamówień publicznych w Polsce, stawia za wzór zwycięskie inwestycje, zarówno pod względem poprawności przeprowadzenia procedury przetargowej, jak i jakości realizacji zadania. Nagroda jest dowodem na stosowanie przez laureata najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. W ocenie ekspertów, Zamawiający przeprowadzający w powyższy sposób proces realizacji zamówienia publicznego jest podmiotem godnym naśladowania, który udzielając zamówienia ma na celu bardzo istotną ideę w dzisiejszych czasach, a mianowicie – poszanowanie publicznych pieniędzy.

Gmina Ożarów Mazowiecki podczas tegorocznej 11. edycji nagrody w kategorii III „Obiekty użyteczności publicznej” otrzymała jako jedyny Zamawiający w Polsce nagrodę: „Kryształ Przetargów Publicznych 2019” – dla najlepszego Zamawiającego. Wyróżnione postępowanie przetargowe dotyczyło: Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach w Gminie Ożarów Mazowiecki.” Nagrodę podczas gali w imieniu gminy, z rąk Elżbiety Sobczuk – redaktor naczelnej miesięcznika Przetargi Publiczne oraz prof. Andrzeja Panasiuka odebrał Dariusz Skarżyński – zastępca burmistrza ds. technicznych.

Kapituła w trakcie obrad brała pod uwagę oprócz analizy dokumentacji przetargowej także artykuły, które ukazały się w prasie i internecie, opinie mieszkańców oraz dokumentację fotograficzną zrealizowanego zadania. Jury uznało, że Gmina Ożarów Mazowiecki przeprowadziła całościowo postępowanie przetargowe z poszanowaniem zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności zasad: równego traktowania wykonawców, zapewniania uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywizmu i jawności.

Doceniono w ten sposób wieloletnie zaangażowanie i dbałość o właściwe i zgodne z przepisami prawa realizowanie wszelkich inwestycji na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Odniesiony sukces, jakim jest przyznanie nagrody, stanowi o dużym zaangażowaniu i wkładzie pracy wielu osób – pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, którym na sercu leży rozwój naszego miasta i gminy oraz dobro lokalnej społeczności.

W ramach nagrody Gmina otrzymała statuetkę, dyplom oraz prawo do używania logo oraz tytułu „Kryształ Przetargów Publicznych 2019”, którym mogą pochwalić się nieliczni Zamawiający w Polsce.

O wadze i randze przyznanej nagrody dla najlepszego Zamawiającego w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” świadczy fakt, że patronat honorowy nad wyborem laureata objęli m.in.: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury,  Ministerstwo Środowiska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Źródło:  UG Ożarów Mazowiecki

Przystanek w Mosznie z nowym oświetleniem

W rejonie przystanku w Mosznie pojawiło się dodatkowe oświetlenie częściowo sfinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Moszna” zostało dofinansowane kwotą 7 995,00 zł przez samorząd województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Drugie tyle dołożyli mieszkańcy podejmując decyzję o przeznaczeniu na ten cel części funduszu sołeckiego. W okolicy przystanku stanął dodatkowy słup oświetleniowy o wysokości 9 m z wysięgnikiem dwuramiennym i dwoma lampami. Całkowity koszt zadania wyniósł 15 990,00zł.

Przez miejscowość Moszna przejeżdżają autobusy trzech linii gminnych, a w ciągu dnia realizowane są łącznie 33 kursy oraz dodatkowe kursy weekendowe. Autobusy zapewniają mieszkańcom Moszny łatwiejszy dostęp do Brwinowa i Pruszkowa, m.in. dojazd do placówek służby zdrowia, instytucji gminnych, kulturalnych, placówek handlowych, a w szczególności dzieciom i młodzieży do szkół. Dobre oświetlenie to przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy prawie przez pół roku w godzinach porannych i popołudniowych panuje mrok. Pasażerowie w Mosznie mogą teraz oczekiwać na przyjazd autobusu w dobrych warunkach.

Źródło: UG Brwinów

Kolejny pijany kierowca na ulicach Pruszkowa.

Policjanci z Pruszkowa zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. 50-letni obywatel Litwy wsiadł za kierownicę volvo mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy.

W niedzielę kilka minut po godzinie 21.00 mundurowi otrzymali informację, że ul. Poznańską w kierunku Pruszkowa, może jechać nietrzeźwy kierujący samochodem dostawczym. Na ul. 3-go Maja policjanci zauważyli volvo i zatrzymali pojazd do kontroli. Od kierującego wyczuwalna była woń alkoholu. 50-letni obywatel Litwy został przewieziony na komendę, gdzie badanie alkomatem potwierdziło pierwsze odczucia. Kierujący miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany.

Mundurowi zatrzymali mu także prawo jazdy i po czynnościach przewieźli go do policyjnego aresztu.

 

Źródło: KPP w Pruszkowie

fot: Archiwum

Czwarta porażka koszykarzy Elektrobud-Investment ZB Pruszków

Koszykarze Elektrobud-Investment ZB Pruszków przegrali na własnym parkiecie z przedostatnią w tabeli Energą Kotwica Kołobrzeg 66-87. Goście z wybrzeża przeważali od początku spotkania. Wygrali wszystkie kwarty i zasłużenie wygrali w Pruszkowie. Najlepiej punktującym w ekipie Andrzeja Kierlewicza był January Sobczak, który zdobył 17 punktów. Z pięcioma punktami i bilansem czterech porażek i tylko jednego zwycięstwa pruszkowianie zajmują 12 miejsce w tabeli koszykarskiej pierwszej ligi.

ELEKTROBUD-INVESTMENT ZB PRUSZKÓW – ENERGA KOTWICA KOŁOBRZEG

                                               66-87 (14-21, 13-14, 21-26, 18-26)

foto: Elektrobud-Investment ZB Pruszków

Znicz wygrywa we Wronkach

Piłkarze Znicza Pruszków pokonali w 14 kolejce II ligi na wyjeździe rezerwy poznańskiego Lecha 1-0. Gola na wagę trzech punktów strzelił w 67 minucie Paweł Moskwik. Podopieczni Andrzeja Prawdy po tym zwycięstwie zajmują dziewiąte miejsce w tabeli ale mają jeden mecz zaległy. W środę w Pruszkowie żółto-czerwoni będą odrabiać ligowe zaległości. Przeciwnikiem będzie Garbarnia Kraków.

LECH II POZNAŃ – ZNICZ PRUSZKÓW 0-1 (Paweł Moskwik 67)

tabela: 90minut.pl

foto: Przemysław Szyszka /Lech Poznań

Pierwsza porażka MKS-u w 1 lidze

Koszykarski MKS-u Pruszków przegrały pierwsze spotkanie na parkietach 1 ligi. Podopieczne Jacka Rybczyńskiego poległy przed własną publicznością 72-86 z SMS PZKosz Łomianki. Kluczowa dla wyniku spotkania okazała się ostatnia kwarta, którą pruszkowianki po wyrównanych trzech wcześniejszych przegrały 12 punktami. Ponownie najlepiej punktującymi zawodniczkami w zespole z Pruszkowa były zawodniczki z ekstraklasowym doświadczenie. Olivia Szumełda-Krzycka zdobyła 23 punkty a Magdalena Parysek-Bochniak 20. Pruszkowianki z dwoma zwycięstwami i jedną porażką zajmują pierwsze miejsce ex aequo z zespołem z Łomianek. W następnej kolejce MKS czeka kolejne stracie z Łomiankami, tym razem drugim zespołem SMS PZKosz. Spotkanie w sobotę przy ulicy Staszica w Łomiankach.

MKS PRUSZKÓW – SMS PZKOSZ ŁOMIANKI  73-86 

                 (17-14, 15-16, 23-26, 18-30)

Statystyki: PZKOSZ

Foto: MKS Pruszków

 

 

Zamknięta ul. Kościuszki w Pruszkowie. Zmiana w kursowaniu autobusów

W związku z zamknięciem ul. Kościuszki, nastąpią zmiany tras autobusów miejskich. 18 października 2019 roku (piątek) od godziny 10.00 do około godziny 13.00 autobusy linii 2, 5 i 6 będą kursowały objazdem.

W kierunku PKP Pruszków od przystanku Jasna autobusy linii 2, 5 i 6 będą kursowały ulicami: Powstańców, Chopina, Niepodległości oraz Wojska Polskiego z zatrzymaniem na przystankach Ołówkowa oraz Moniuszki.

W kierunku Os. Staszica autobusy będą kursowały objazdem ulicami: Wojska Polskiego, Niepodległości oraz Chopina zatrzymując się na wszystkich rozkładowych przystankach.

Linia 2 tylko w kierunku KOMOROWA będzie kursowała na trasie:
Osiedle Staszica– Plantowa – Powstańców – Chopina – Niepodległości – Wojska Polskiego – Kościuszki – Bolesława Prusa – … – Komorów

Linia 5 tylko w kierunku MALICH będzie kursowała na trasie :
WKD Pruszków – … – Plantowa – Powstańców – Chopina – Niepodległości – Wojska Polskiego – Kościuszki – Bolesława Prusa … – Malichy

Linia 6 tylko w kierunku OŻAROWA MAZ. będzie kursowała na trasie:
Osiedle Staszica – Plantowa – Powstańców – Chopina – Niepodległości – Wojska Polskiego – Kościuszki – Bolesława Prusa – … – Ożarów Mazowiecki

Dla powyższych linii zostają zawieszone przystanki:
– Puławskiego
– Urząd Skarbowy

W związku z trasami objazdowymi autobusów linii 2, 5 oraz 6 mogą występować opóźnienia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pruszkow.pl, również na przystankach autobusowych i w autobusach komunikacji miejskiej.

Źródło: UM w Pruszkowie