Archiwa kategorii: Mazowsze

Co z odpadami w Kotowicach?

W sierpniu 2017 r. Starosta Pruszkowski wydał zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie jednej z posesji w Kotowicach. Tematem zajęła się Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego. Zgodnie z przepisami „zbieranie” obejmuje gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, wstępne sortowanie oraz tymczasowe magazynowanie. Zgodnie z wnioskiem właściciela odpady miały nie stanowić odpadów niebezpiecznych. Tym czasem po kilku miesiącach pojawiły się wątpliwości – do Urzędu Gminy Brwinów dotarły informacje, że firma w Kotowicach zaczyna prace budowlane na części rolnej nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zwrócił się więc 29 marca 2018 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie (PINB) z prośbą o pilne przeprowadzenie kontroli legalności powstającej inwestycji. Jak stwierdził właściciel terenu, zbieranie odpadów nie zostało jeszcze rozpoczęte. Jeśłi jednak kontrola wykaże nieprawidłowości  Starosta Pruszkowski może cofnąć swoje zezwolenie na zbieranie odpadów z rygorem natychmiastowej wykonalności, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – nakazać przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

 

foto: https://www.brwinow.pl/4678-zbieranie-odpadow-w-kotowicach.html

“7 dni na Mazowszu” z 29 czerwca 2018 r.

„7 dni na Mazowszu” program radiowy przedstawiający przegląd najważniejszych wydarzeń na Mazowszu w minionym tygodniu.

 

Taniej koleją po Mazowszu

Bilet Turysty jest już dostępny w kasach i biletomatach. Jest on ważny przez 10 dni. W tym czasie można wybrać trzy dowolne dni i za 67 zł podróżować po Mazowszu Czytaj dalej

Dziecko on-line

Od ponad trzech tygodni rodzice nie muszą już osobiście odwiedzać urzędu aby zarejestrować nowo narodzonego dziecka, pomoże w tym uruchomiona z początkiem czerwca usługa on-line.
Teraz rejestracji może dokonać rodzic, który posiada aktualny Profil Zaufany, założony wcześniej poprzez stronę https://pz.gov.pl/pz/index lub bankowość elektroniczną.
Wystarczy zatem 5 kroków aby zarejestrować dziecko. Najpierw  wchodzimy na stronę www.obywatel.gov.pl i wybieramy usługę zgłoszenia narodzin system poprosi po potwierdzenie, że zgłaszający jest matką/ojcem dziecka, potem wprowadzamy dane rodziców. Dalej system poprosi o podanie  danych dziecka m.in. nazwy szpitala, w którym dziecko przyszło na świat, oraz imienia dziecka, ustali także numeru aktu małżeństwa lub urodzenia. Następnie trzeba podać adres zameldowania dziecka i wybór sposobu odbioru dokumentów aby w ostatnim kroku wybrać sposób odbioru dokumentów.

Absolutorium dla marszałka

Podczas wtorkowej sesji radni województwa udzielili zarządowi województwa absolutorium. Mówi Adam Strózik marszałek województwa mazowieckiego.

Dochody województwa w 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł, co stanowi 96,2 proc. planu. Rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 251 mln zł.Dochody z tytułu PIT wyniosły 310 mln zł. Były wiec wyższe niż przed rokiem o prawie 9% Zaś z CIT o 23% czyli prawie 2 mld zł.
Co ważne, zmniejszyła się kwota długu bez mała 200 mln zł.

Deklaracja metropolitalna podpisana

Podwarszawskie samorządy podpisały wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Czytaj dalej

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Ponad 56 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych na terenie gmin i powiatów położonych wokół Warszawy. Czytaj dalej