Coraz mniej bezrobotnych

Udostępnij:
Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące rynku pracy we wrześniu 2018 r. Stopa bezrobocia spadła zarówno w stolicy, jak i w województwie mazowieckim. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła we wrześniu 1,6 proc. i obniżyła się o 0,7 proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 4,9 proc. i obniżył się o 1,0 proc. w skali roku.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 21 tys., zaś w województwie 137 tys. Tym samym zmniejszyła się odpowiednio o 27 proc. i o 16 proc. w skali roku.
Niestety ze spadkiem bezrobocia o jeden procent obniżyło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.
Udostępnij:

Komentarze