Czy problemy z wodociągami i kanalizacją w Pruszkowie i okolicach wreszcie się skończą?

Udostępnij:

Jest na to szansa. 6 grudnia w Warszawie zostało podpisane czterostronne porozumienie, dzięki któremu wybudowany zostanie nowy kolektor oczyszczalni ścieków. W praktyce ma to oznaczać mniej awarii wodociągowych i mniejszą uciążliwość nieprzyjemnych zapachów, na które narażeni są mieszkańcy Pruszkowa i Piastowa.
Kolektor C-bis odciąży istniejący już Kolektor C, odprowadzający ścieki sanitarne z terenu Piastowa, Pruszkowa i warszawskiej dzielnicy Ursus do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Konieczność budowy Kolektora C-bis wynika z przeciążenia obecnie działającego kolektora, a także z potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla terenów, które dotychczas pozostawały niezasiedlone.
Porozumienie w sprawie budowy nowego kolektora oczyszczalni ścieków podpisali Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Renata Tomusiak, Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś, Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński oraz Burmistrz Piastowa, Grzegorz Szuplewski.

Marek Gutowski

fot. Powiat Pruszkowski 

Udostępnij:

Komentarze