“Dobry Start” w Łomiankach

Udostępnij:

Od 1 lipca Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował na terenie gm. Łomianki Rządowy Program “Dobry Start”. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizującym roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

A. Kopczyński

fot. men.gov.pl

Udostępnij:

Komentarze