Dotacje od Powiatu Pruszkowskiego

Udostępnij:

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wybrał najlepsze oferty w konkursie inicjatyw organizacji pozarządowych i przyznał dotacje ich autorom. Wsparcie Powiatu uzyskało łącznie osiemnaście projektów NGO. W tym roku pula środków w pierwszej turze była rekordowo duża, ponieważ wynosiła aż 222 tys. zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w sześciu kategoriach z zakresu:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 20 100 zł
  • pomocy społecznej – 39 910 zł
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 7 700 zł
  • ochrony i promocji zdrowia – 12 000 zł
  • oświaty i wychowania – 10 640 zł
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 30 000 zł.

Dokumenty można było składać do 5 marca – wszystkie zgłoszone pomysły musiały być skierowane do mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, a szczególnie premiowane były te adresowane do dużej liczby odbiorców. Warto podkreślić, że środki dla organizacji pozarządowych, które przeznacza Powiat Pruszkowski, z roku na rok wzrastają w tym roku, uwzględniając jeszcze przyszłą turę konkursu jest to łączna kwota 320 000 zł.

A. Kopczyński

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze