„DRON 2018”

Udostępnij:

Policjanci z komisariatu na Lotnisku Chopina przy udziale policjantów KPP Pruszków oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wzięli udział w ćwiczeniach „Dron 2018”.
Działania te, polegały między innymi na weryfikacji poprawności zastosowania procedury reagowania w takiej sytuacji, szybkości przepływu informacji oraz sprawności działania służb Policji w sytuacji zgłoszenia zagrożenia statku powietrznego przez Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) wykonujący lot w strefie kontrolowanej lotniska. Wszystkie elementy procedury reagowania w sytuacji zagrożenia statku powietrznego przez Bezzałogowy Statek Powietrzny wykonujący bezprawny lot zadziałały prawidłowo.
Pamiętajmy, że w myśl art. 212 Ustawy Prawo Lotnicze wykonywanie lotów bezzałogowym statkiem powietrznym bez stosownych pozwoleń jest przestępstwem, zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5.

A. Kopczyński

fot. okecie.policja.waw.pl

Udostępnij:

Komentarze