Drużyna Trzaskowskiego

Udostępnij:
Nowy prezydent Warszawy dotrzymał przedwyborczej obietnicy i powołał na stanowisko wiceprezydenta Pawła Rabieja. Paweł Rabiej z Nowoczesnje w ratuszu obejmie Biuro Spraw Dekretowych, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych i Biuro Polityki Zdrowotnej. Zastępcami prezydenta Rafała Trzaskowskiego będą też Renata Kaznowska, która obejmie Biuro Sprotu i Rekreacji, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Edukacji, Biuro Polityki Lokalowej, Michał Olszewski odpowiedzialny za  architekturę i planowanie Przestrzenne, Fundusze Europejskie i Polityke Rozwoju, Geodezję i Katastru, Rozwój Gospodarczy i Gospodarkę Odpadami Komunalnymi. oraz Robert Soszyński, który z kolei obejmie   Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa,Biuro Infrastruktury,Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.
Udostępnij:

Komentarze