Główna w Ruścu do przebudowy

Udostępnij:

 

Urząd Nadarzyna otrzymał dobrą informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczącą dofinansowania przebudowy ul. Głównej w Ruścu, o które gmina ubiega się od marca tego roku. Inwestycja umieszczona została na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania (w ramach Funduszu Dróg Samorządowych). O wysokości przyznanego dofinansowania Nadarzyn dowie się po zatwierdzeniu listy zadań przez Prezesa Rady Ministrów.Zatem na rozpoczęcie prac przyjdzie jeszcze trochę zaczekać.

Udostępnij:

Komentarze