Gmina Brwinów przyzna stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Udostępnij:

Wsparcie finansowe na rok szkolny 2017/2018 otrzymają laureaci lub finaliści ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, przeglądów lub festiwali, a także sportowcy, którzy stanęli na podium zawodów, organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje m.in. dyrektorom szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, czy też burmistrzowi gminy Brwinów i klubom sportowym.Wnioski o stypendia dla uczniów i studentów do 25 roku życia można zgłaszać do 15 listopada. Wzory wniosków i regulamin przyznawania stypendiów są dostępne na stronie internetowej gminy Brwinów: www.brwinow.pl

Marek Gutowski

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze