Gmina Ożarów z nowym sprzętem pożarniczym

Udostępnij:

Jeszcze w sierpniu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. ,,Doposażenie OSP w Gminie Ożarów Mazowiecki”. W ramach dofinansowania w wysokości ponad  15 tysięcy złotych zostały zakupione: dla OSP w Ożarowie Mazowieckim: torba ratownicza z zestawem desek ortopedycznych i zestawem szyn Kramera, przenośny miernik gazów, latarki kątowe zaś dla OSP w Święcicach: torba ratownicza, detektor prądu przemiennego oraz latarka kątowa.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na miejsce zdarzenia przyjeżdżają najczęściej jako pierwsze, aby nieść pomoc i ratować życie poszkodowanym. Ich skuteczność uzależniona jest głównie od sprzętu jakim dysponują. Doposażenie OSP wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, szczególnie w zakresie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego. Już wiadomo, że pozyskane wsparcie finansowe zwiększyło skuteczność akcji ratowniczych i korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego zarówno mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki, jak również wszystkich podróżujących jej terenie.

Udostępnij:

Komentarze