Gotowa obwodnica Moszny czeka na odbiór

Udostępnij:

Kiedy nowa droga uzyska pozwolenie na użytkowanie? Okazuje się, że w przypadku zupełnie nowej drogi na takie pozwolenie można czekać długo, bo najpierw muszą zostać zakończone wszystkie procedury odbiorowe. W przypadku przebudowy istniejących dróg procedury są krótsze, ale obwodnica Moszny jest nową drogą, wytyczoną w miejscu, które jeszcze kilka miesięcy temu było nieużytkiem. Zakończenie prac zostało już ogłoszone teraz wykonywana jest szczegółowa inwentaryzacja powykonawcza. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, które wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będzie możliwy ruch pojazdów nową obwodnicą. Do tego czasu obowiązywać będzie obowiązywał objazd przez Domaniew.

Andrzej Kopczyński

fot. brwinow.pl

Udostępnij:

Komentarze