Info: Przebudowa Alei Krakowskiej [20/01/2023]

Udostępnij:

Jest porozumienie władz samorządowych w sprawie przebudowy al Krakowskiej na długości od CH Janki – Pl. Szwedzki do Park&Ride – Al. Krakowska, przebiegającym przez Gminę Raszyn i m. st. Warszawa. Zarządcą drogi od paru lat jest powiat pruszkowski tłumaczy starosta Krzysztof Rymuza:

Na spotkaniu władz powiatu z marszałkiem Adamem Struzikiem uzgodniono powołanie zespołu roboczego ds. realizacji przebudowy Al. Krakowskiej. Zostanie też przekazana dotacja na rzecz Powiatu, jako lidera projektu, z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji. Co się w niej znajdzie powiedział POPradiu starosta Krzysztof Rymuza:

Zmiana klasyfikacji drogi z przyspieszonej na zbiorczą umożliwi wykonywanie nowych skrzyżowań i zjazdów, zapewniając dodatkową i bezpieczną obsługę komunikacyjną przyległych do drogi terenów i inwestycji na nich zlokalizowanych.

Udostępnij:

Komentarze