Instalacja nowoczesnych systemów grzewczych w Lesznowoli

Udostępnij:

Mieszkańcy Gminy Lesznowola mają możliwość skorzystania z programu wymiany wyeksploatowanych źródeł ogrzewania. Program obejmuje również instalację nowoczesnych systemów grzewczych, które charakteryzują się wyższą efektywnością energetyczną i mniejszym wpływem na środowisko. Warte podkreślenia jest to, że skorzystanie z Programu dofinansowań PGNiG OD nie wyklucza równoczesnego udziału w innych programach dopłat oraz dotacji celowych, takich jak Program Priorytetowy Czyste Powietrze, czy Gminne Programy Wymiany Kotłów. Mieszkańcy Gminy Lesznowola mogą uzyskać większe wsparcie finansowe w ramach inwestycji związanych z wymianą źródeł ogrzewania. Dzięki takiemu dofinansowaniu mieszkańcy mogą znacząco poprawić komfort cieplny swoich domów oraz przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Udostępnij:

Komentarze