Jakubowicza w Starych Babicach po nowemu.

Udostępnij:

W Urzędzie Gminy Stare Babice podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie  ul. Jakubowicza. Powstanie tam nowa nawierzchnia wraz z podbudową, kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę, ścieżka rowerowa, chodnik oraz zjazdy do posesji.
W ramach prac przewidziane jest również wykonanie stałej organizacji ruchu. Do 30 listopada 2018 r. wykonawca musi wykonać prace, które pozwolą na uzyskanie przejezdności drogą przed okresem zimowym, czyli wykonać warstwę wiążącą drogi oraz konstrukcję zjazdów do posesji, ale prac wykonana ma zostać do końca maja przyszłego roku.
Koszt robót ponad 6 mln złotych.

 

foto:  http://www.stare-babice.pl/pl/news/przebudowa-ul-jakubowicza

Udostępnij:

Komentarze