Jest porozumienie

Udostępnij:

Po niemal 3 latach starań udało się sfinalizować uzgodnienia między Powiatem Pruszkowskim, a Gminą Miasto Piastów dotyczące terenów przy Zespole Szkół im. Fieldorfa Nansena i Willi Millera. Na mocy podpisanych notarialnie dokumentów Powiat Pruszkowski daruje Gminie Piastów działkę wraz stojącą na niej budynkiem z przeznaczeniem na cele usług publicznych. Z kolei Gmina Piastów daruje Powiatowi działkę, na której znajduje się przebiegająca przy budynku szkoły droga, z przeznaczeniem na cele oświaty i kultury. Tym samym kwestia problematycznego fragmentu drogi biegnącej przy szkole została ostatecznie uregulowana i wkrótce teren będzie mógł być odpowiednio zagospodarowany przez szkołę.

A. Kopczyński

fot. Powiat Pruszkowski

Udostępnij:

Komentarze