Jeszcze więcej skanalizowanych domów w Grodzisku

Udostępnij:

W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Grodzisk Mazowiecki, a co za tym idzie wzrostem ilości ścieków i zanieczyszczeń kilka dni temu ZWIK podpisał umowę na modernizację węzła osadników wtórnych. Krótko mówiąc Modernizacja pozwoli większej liczbie mieszkańców na podłączenie się do kanalizacji oraz pozwoli uzyskiwać jeszcze wyższy stopień oczyszczenia ścieków. Zadanie stanowi I etap przedsięwzięć, które będę realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, na który ZWiK otrzymał środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przetarg na realizację robót wygrała firma z Brwinowa. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na styczeń 2019 r.

A. Kopczyński

fot. zwik-grodzisk.pl

Udostępnij:

Komentarze