Kary dla Raszyna?

Udostępnij:

Pod koniec ubiegłego roku skontrolowano 12 kotłowni w których jak podejrzewano spalane były odpady. Kontrola potwierdziła, że 8 przypadkach stężenia związków powstających ze spalania niedozwolonych odpadów zostały znacznie przekroczone o prawie 6 tys. procent. Tylko w trzech zbadanych kotłowniach nie stwierdzono szkodliwych związków  w popiołach powstałych ze spalania paliw stałych, a jedna mieściła się w dopuszczalnych normach. Jak powiedział jeszcze  na grudniowej sesji wójt Andrzej Zaręba, na trucicieli nakładane będą kary. Wójt nie zdradził jednak w jakich miejscowościach kontrole zostały przeprowadzone, ale widać, że truciciele nadal palone są niedozwolone substancje.

Andrzej Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze