Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Udostępnij:

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz ósmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Termin zgłaszania kandydatów mija już dzisiaj. Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie państwo na stronie www.dialog.mazovia.pl

Udostępnij:

Komentarze