Krosna do rozbudowy

Udostępnij:

Ulica Józefowska we wsi Krosna wchodzi w II etap rozbudowy. Zakres tego zadania obejmuje przebudowę jezdni o szerokości 5,0 m na długości 662,7 m, przebudowę przepustu w ciągu rowu melioracyjnego, drenażu w rejonie skrzyżowania ul. Józefowskiej z ul. Tęczową, a także budowę skrzyżowania ul. Józefowskiej z ulicą boczną, remont zjazdów, wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego. Gmina Brwinów pozyskała na realizację tej inwestycji dotację w wysokości 115 tys. zł pochodzącą ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowita kwota na budowę to 1 138 833,00 zł. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się do końca sierpnia.

Udostępnij:

Komentarze