Kryształowa Gmina Ożarów Mazowiecki

Udostępnij:

Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała prestiżową nagrodę „Kryształ Przetargów Publicznych 2019” przyznawaną najlepszym Zamawiającym i Wykonawcom w Polsce.

Renomowany miesięcznik „Przetargi Publiczne” 14 października 2019 roku podczas uroczystej gali wręczenia Kryształów Przetargów Publicznych nagrodził najskuteczniejsze, najbardziej rzetelne i najlepiej przygotowane oraz zrealizowane inwestycje w sektorze publicznym. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: I „Ochrona środowiska i gospodarka wodna”, II „Infrastruktura drogowo – komunikacyjna”, III „Obiekty użyteczności publicznej”, IV „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków”.

Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą wybitni eksperci, będący autorytetami w dziedzinie prawa zamówień publicznych w Polsce, stawia za wzór zwycięskie inwestycje, zarówno pod względem poprawności przeprowadzenia procedury przetargowej, jak i jakości realizacji zadania. Nagroda jest dowodem na stosowanie przez laureata najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. W ocenie ekspertów, Zamawiający przeprowadzający w powyższy sposób proces realizacji zamówienia publicznego jest podmiotem godnym naśladowania, który udzielając zamówienia ma na celu bardzo istotną ideę w dzisiejszych czasach, a mianowicie – poszanowanie publicznych pieniędzy.

Gmina Ożarów Mazowiecki podczas tegorocznej 11. edycji nagrody w kategorii III „Obiekty użyteczności publicznej” otrzymała jako jedyny Zamawiający w Polsce nagrodę: „Kryształ Przetargów Publicznych 2019” – dla najlepszego Zamawiającego. Wyróżnione postępowanie przetargowe dotyczyło: Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach w Gminie Ożarów Mazowiecki.” Nagrodę podczas gali w imieniu gminy, z rąk Elżbiety Sobczuk – redaktor naczelnej miesięcznika Przetargi Publiczne oraz prof. Andrzeja Panasiuka odebrał Dariusz Skarżyński – zastępca burmistrza ds. technicznych.

Kapituła w trakcie obrad brała pod uwagę oprócz analizy dokumentacji przetargowej także artykuły, które ukazały się w prasie i internecie, opinie mieszkańców oraz dokumentację fotograficzną zrealizowanego zadania. Jury uznało, że Gmina Ożarów Mazowiecki przeprowadziła całościowo postępowanie przetargowe z poszanowaniem zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności zasad: równego traktowania wykonawców, zapewniania uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywizmu i jawności.

Doceniono w ten sposób wieloletnie zaangażowanie i dbałość o właściwe i zgodne z przepisami prawa realizowanie wszelkich inwestycji na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Odniesiony sukces, jakim jest przyznanie nagrody, stanowi o dużym zaangażowaniu i wkładzie pracy wielu osób – pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, którym na sercu leży rozwój naszego miasta i gminy oraz dobro lokalnej społeczności.

W ramach nagrody Gmina otrzymała statuetkę, dyplom oraz prawo do używania logo oraz tytułu „Kryształ Przetargów Publicznych 2019”, którym mogą pochwalić się nieliczni Zamawiający w Polsce.

O wadze i randze przyznanej nagrody dla najlepszego Zamawiającego w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” świadczy fakt, że patronat honorowy nad wyborem laureata objęli m.in.: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury,  Ministerstwo Środowiska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Źródło:  UG Ożarów Mazowiecki

Udostępnij:

Komentarze