Które inwestycje drogowe na Mazowszu zyskają dofinansowanie w przyszłym roku?

Udostępnij:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie na budowę powiatowych i gminnych dróg. Wśród inwestycji powiatowych na listę trafiła przebudowa ulicy Regulskiej w Pruszkowie – na odcinku od ulicy Bodycha do drogi wojewódzkiej nr 719.

Gminne inwestycje, które mają szansę na dofinansowanie w 2018 roku to m.in. przebudowa ulicy Wspólnej na terenie gminy Raszyn czy też budowa ulicy Wolności w Parzniewie, planowana przez gminę Brwinów.

Do końca grudnia wojewoda mazowiecki ogłosi ostateczną listę inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, które otrzymają dofinansowanie. W niektórych przypadkach może ono pokryć nawet połowę kosztów budowy lub remontów lokalnych dróg.

Marek Gutowski

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze