Miasto Piastów EKOSTRATEGIEM 2017

Udostępnij:

Statuetkę EKOSTRATEG 2017 odebrał w Zielonej Górze Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Doceniona przez kapitułę konkursu lista ekologicznych działań podjętych przez miasto na rzecz poprawy środowiska, jest długa. Miasto Piastów zostało wyróżnione między innymi za plany rychłej budowy trzech obiektów komunalnych: filii przychodni „Piastun” oraz budynku dydaktycznego liceum ogólnokształcącego z halą sportową – wszystkie będą korzystały z odnawialnych źródeł energii. Wśród innych działań korzystnych dla środowiska było też zawarcie porozumienia na budowę magistrali sieci ciepłowniczej. Ma się ona przyczynić do ograniczenia emisji pyłów i gazów pochodzących ze spalania paliw w słabej jakości piecach domowych. Władze Piastowa planują również zakup 3 autobusów elektrycznych do obsługi linii wewnętrznych P-1 i P-2 . Miasto otrzymało już dofinansowanie na budowę obiektów komunalnych, na rewitalizację zieleni czy na termomodernizację budynków publicznych.

Marek Gutowski

fot. Piastów

Udostępnij:

Komentarze