Michałowice dopłacą do nowych pieców

Udostępnij:

Uchwała podjęta na ostatniej sesji rady miejskiej zakłada, że o dofinansowanie wymiany pieca będą mogły się starać m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorstwa. Założono, że kwota dofinansowania będzie wynosiła 7.000 zł brutto, jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego. W tym roku w budżecie gminy wstępnie zabezpieczono na ten cel 210 tys. zł. Jednak wartość ta może się zwiększyć w zależności od stopnia zainteresowania projektem. Dofinansowanie będzie przysługiwało tylko i wyłącznie na zakup nowego pieca gazowego, które posiada atesty dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją. Dotacja nie będzie obejmowała kosztów opracowania projektu, montażu i przebudowy instalacji grzewczej, kosztów uzyskania stosownych pozwoleń, doprowadzenia przyłącza gazowego oraz kosztów wykonania audytu energetycznego. Kiedy tylko gmina Michałowice rozpocznie nabór wniosków poinformujemy na naszej antenie.

Andrzej Kopczyński

fot. pixabay

Udostępnij:

Komentarze