Mieszkańcy Krasnowoli mówią “nie” budowie betoniarni w ich okolicy

Udostępnij:

Hałas, ciężarówki na lokalnych drogach a przede wszystkim wszechobecny pył. Nie chcemy przeżywać tego co mieszkańcy Woli! – mówią przerażeni sąsiedzi ul. Pląsy 131. Zapowiadają, że nie dopuszczą do budowy obiektu. W tej chwili trwa już utwardzanie terenu oraz budowa drogi dojazdowej. Na działce należącej do firmy mają stanąć także 4 silosy, magazyn kruszyw, podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe, zbiornik na nieczystości ciekłe oraz instalacja gazowa. Co na to dzielnica? burmistrz Ursynowa Robert Kempa że jeśli wszystko będzie zgodne z prawem, to organ architektoniczno-budowlany nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę. Pytanie czy dzielnica uzna inwestycję za zgodną z planem miejscowym i czy zapewnienia inwestora o tym, że nie będzie ona uciążliwa, przekonają urzędników wydziału architektury. Do sprawy będziemy wracać.

Andrzej Kopczyński

fot. www.haloursynow.pl/Sławek Kińczyk

Udostępnij:

Komentarze