Nowy sprzęt dla OSP z Konstancina-Jeziorny

Udostępnij:

Dotacje na doposarzenie jednostek straży pożarnych w Gminie Konstancin-Jeziorna przyznało Ministerstwo Sprawiedliwości, będące dysponentem Funduszu Sprawiedliwości.

 Fundusz pozwala na nabycie w roku 2018,  Ochotniczym Strażom Pożarnym, wyposażenia i urządzeń ratowniczych, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Z tego to Funduszu, udzielona zostanie dotacja celowa w wysokości 60 000 zł.

Sprzęt ratowniczy trafi do wszystkich jednostek tj. Bielawy, Cieciszewa, Czernideł, Gassów, Kawęczynka, Konstancina-Jeziorny, Opaczy, Skolimowa oraz Słomczyna. Dzięki temu poprawi się ich wyposażenie oraz zwiększy zdolność do podejmowania działań ratowniczych. Wkład własny Gminy Konstancin-Jeziorna w to zadanie wynosi 606,06 zł. Ostatnio podobne dofinansowanie otzrymała takrze gmina Piastów.

 

foto: Piotr Tomaszewski/ archiwum

Udostępnij:

Komentarze