Odpady komunalne – zmiany terminów płatności w Piastowie

Udostępnij:

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Piastów zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, bez wezwania w terminach

1) za okres styczeń – luty do 15 lutego, w tym za pierwszy miesiąc okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
2) za okres marzec – kwiecień do 15 kwietnia, w tym za pierwszy miesiąc okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
3) za okres maj – czerwiec do 15 czerwca, w tym za pierwszy miesiąc okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,

4) za okres lipiec – sierpień do 15 sierpnia, w tym za pierwszy miesiąc okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
5) za okres wrzesień – październik do 15 października, w tym za pierwszy miesiąc okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
6) za okres listopad – grudzień do 15 grudnia, w tym za pierwszy miesiąc okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry.

Źródło: UM w Piastowie

Udostępnij:

Komentarze