Ośrodka dla osób niepełnosprawnych w powiecie pruszkowskim

Udostępnij:
Na terenie naszego Powiatu nie ma Ośrodka, gdzie osoby niepełnosprawne np z autyzmem. oraz osoby starsze samotne i niepełnosprawne, niesamodzielne miałyby swój dom z zapewnioną opieką, rehabilitacją, aktywnością zawodową i możliwością spędzania wolnego czasu. W porozumieniu z Samorządem Powiatowym powstała inicjatywa wybudowania takiego Ośrodka na terenie Gminy Brwinów. Ośrodek ten, ze względu na wysokie koszty byłby budowany etapowo, zaczynając od Domów Pobytu Dziennego z miejscami pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych. Następnym etapem byłoby wybudowanie domów pobytu stałego z miejscami wytchnieniowymi. tj. takimi gdzie rodzice lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mogliby zostawić swoje dziecko na czas leczenia szpitalnego bądź urlopu. 
Z inicjatywą budowy wyszło Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy”, które zbiera podpisy pod petycją  skierowaną do Władz Samorządowych Powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin w powiecie pruszkowskim o wybudowanie Kompleksowego Ośrodka Opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych, starszych, niesamodzielnych, wykluczonych społecznie.
Udostępnij:

Komentarze