Ostatnie chwile dla klubów sportowych

Udostępnij:

Kluby sportowe mają ostatnie dni na złożenie projektów w ramach otwartego konkurs na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku. Na realizację projektów w budżecie zarezerwowano 395 tys. zł. Otwarty konkurs skierowany jest wyłącznie do klubów sportowych, nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Z dotacji kluby sportowe mogą sfinansować lub dofinansować realizację programów szkoleń sportowych, zakupu sprzętu sportowego, organizację lub uczestnictwo w zawodach, korzystanie z obiektów sportowych do celów szkoleniowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej, lub ochronę i opiekę medyczną zawodników podczas turniejów czy zawodów. Nabór wniosków trwa do 9 stycznia, do godz. 14.00. A więcej informacji znajdziecie na stronie konstancinjeziorna.pl.

Andrzej Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze