Ostatnie dni na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego w Pruszkowie!

Udostępnij:

Nowe kino plenerowe? Ciekawe zajęcia kulturalne dla seniorów? A może komputery dla szkolnej pracowni?  Mieszkańcy Pruszkowa, którzy mają ciekawe pomysły dla swojego miasta, mogą składać projekty najpóźniej do 9 marca. Można to zrobić np. za pomocą  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.pruszkow.pl lub złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta w kopercie z napisem “BUDŻET OBYWATELSKI” , jak również przesłać zeskanowany formularz drogą mailową na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl. Warto się pospieszyć, bo w tym roku do wydania na obywatelskie projekty jest łącznie 1,25 mln zł! Pieniądze te zostaną rozdysponowane pomiędzy 7 obszarów miasta.
Warto pamiętać, że do wniosku należy dołączyć 30 podpisów poparcia, tylko od mieszkańców ze swojego obszaru! Po zakończeniu zbierania projektów zostaną one zweryfikowane, a następnie poddane pod głosowanie mieszkańców. Zwycięskie pomysły zostaną ogłoszone 9 lipca, a zrealizowane będą w przyszłym roku.

Marek Gutowski

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze