Pieniądze dla bezrobotnych w powiecie pruszkowskim

Udostępnij:

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, którzy osiągnęli co najmniej 30. rok życia. Projekt skierowany jest w szczególności do osób: długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiet czy bezrobotnych mężczyzn od 30. do 49. roku życia z zastrzeżeniem, że będą oni objęci wsparciem jedynie w postaci szkoleń i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wartość projektu wynosi 1 939 376,34 zł.

Udostępnij:

Komentarze