Pieniądze dla strażaków

Udostępnij:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jaktorów i Nadarzyn, remont dachu strażnicy OSP Milanówek czy zakup kamery termowizyjnej dla OSP Brwinów – to tylko część projektów, na które około-warszawskie gminy otrzymały wsparcie z budżetu Mazowsza. Umowy na dofinansowanie beneficjentom przekazał marszałek Adam Struzik. Na Mazowszu jest około 2 tys. jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników, przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic.

W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego otrzymają w sumie ponad 647 tys. zł wsparcia.

Udostępnij:

Komentarze