Pieniądze na świetlice

Udostępnij:

Gmina Brwinów znalazła się wśród 34 samorządów, które uzyskały środki w ramach nowego programu dotacyjnego samorządu województwa mazowieckiego. Umowy na dofinansowanie świetlic w Domaniewie i Owczarni zostały podpisane.
Dzięki pozyskanym środkom zostanie doposażona powstająca świetlica w Domaniewie oraz dofinansowana budowa kotłowni wraz instalacją centralnego ogrzewania w świetlicy w Owczarni. Łączna kwota dofinansowania pochodząca z samorządu Mazowsza to 20.000 zł. Gmina Brwinów pokryje pozostałe koszty realizacji tych zadań w wysokości ponad 42 tys. zł.
Ideą projektu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” jest zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania dla mieszkańców wsi. Umowy na dofinansowanie takich projektów podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie przedstawiciele 34 podwarszawskich gmin. Na jeden pomysł można pozyskać 10 tys. zł, przy czym każda gmina mogła złożyć najwyżej dwa wnioski na różne przedsięwzięcia.

A. Kopczyński

fot. UG Brwinów

Udostępnij:

Komentarze