Podkowa z pieniędzmi

Udostępnij:

W przypadku Podkowy Leśnej wiemy już, że miasto zamierza przeznaczyć na przyszłoroczne inwestycje ponad 8,6 mln zł. Czyli jedną czwartą wszystkich wydatków budżetowych Podkowy na 2018 rok. Uchwałą miejskich rajców z końca grudnia ustalono budżet na poziomie nieco ponad 36 mln zł, dochody gminy zamkną się w kwocie bez mała 32,5 mln zł. Najwięcej budżetowych pieniędzy pochłoną budowa i przebudowa ulic: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. Powstaną też ścieżki rowerowe, a 600 tys. zł miasto ogród chce wydać na rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego polegającą na przebudowie zbiornika wodnego na rzece Niwce. 400 tysięcy na docieplenie budynków użyteczności publicznej, 210 tys. zł na dalszą wymianę oświetlenia ulicznego. Uchwałę budżetową radni przyjęli stosunkiem 10 głosów „za” do dwóch wstrzymujących się.

Andrzej Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze