Podkowianie “śmiecą” po staremu

Udostępnij:

Podkowa Leśna unieważniła przetarg na gospodarowanie odpadami. Zaproponowane oferty znacznie przekraczały zakładaną kwotę, co przełożyłoby się na zwiększenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców – donosi portal Grodzisk news. Włodarze podkowa przeznaczyli na odbiór śmieci 850 tys. zł. jednak okazało się, że firmy biorące udział w przetargu zaproponowały wyższe ceny za wywóz nieczystości. Najniższą 899 tys. zł zaproponowała firma SIR-COM czyli ta która teraz odpowiedzialna jest za odbiór odpadów. Najdroższy był Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, który zaproponował za swoje usługi 2.1 mln zł. Przetarg został unieważniony a nowy już ogłoszony. Jego rozstrzygnięcie planowane jest na 8 stycznia. Do tego czasu śmieci z terenu Podkowy Leśnej będą obierane na dotychczasowych zasadach.

Andrzej Kopczyński 

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze