Poszukiwana Rodzina zastępcza

Udostępnij:

Powiat Piaseczyński mierzy się z problemem braku pogotowia rodzinnego, którego zadaniem jest opieka nad dziećmi w nagłych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Obecnie na terenie powiatu nie ma rodzinnej placówki, która mogłaby pełnić taką funkcję. W powiecie piaseczyńskim funkcjonują cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: trzy typu socjalizacyjnego oraz jedna typu interwencyjnego. Są to Domy Dzieci z siedzibą w Pęcherach, Obecnie w powiecie objętych opieką pieczy zastępczej jest blisko 200 podopiecznych. Dlatego też pilnie poszukiwani są kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego w szczególności dla dzieci do lat siedmiu, które nie powinny być umieszczane w Domach Dziecka. Ideałem byłoby, gdyby w powiecie była choć jedna rodzina zastępcza w tak zwanym pogotowiu, czyli oczekująca na dziecko i gotowa przyjąć je w każdym momencie, w sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki, tłumaczy Arkadiusz Strzyżewski, wicestarosta Piaseczyński. Wszyscy chętni, którzy chcieliby stworzyć rodzinę zastępczą mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, lub mailowo kontakt@pcprpiaseczno.pl

Andrzej Kopczyński 

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze