Prace drogowe w Piastowie

Udostępnij:

Ulice ks. I. Skorupki, E. Orzeszkowej, L. Lisa-Kuli i J. Sułkowskiego to kolejne piastowskie drogi, na których pomimo zbliżającego się dużymi krokami grudnia, trwają intensywne prace remontowe. Aura dla takich działań sprzyja.

Dokończono remont ul. L. Lisa-Kuli poprzez położenie nakładki asfaltowej. Wcześniej ulica został utwardzona i zainstalowano w niej sączki odwadniające.

Od postaw budowana jest ul. ks. I. Skorupki na odcinku od al. J. Piłsudskiego do posesji nr 16, przy nowo wybudowanej filii Przychodni Zdrowia SPZOZ PIASTUN. Obecnie w ulicy wykonywana jest kanalizacja deszczowa i roboty ziemne. Na tym odcinku zamontowane zostanie także nowe oświetlenie uliczne.

Na ul. E. Orzeszkowej na odcinku do ul. C. Godebskiego do ul. H. Sienkiewicza budowane są chodniki, krawężniki i wjazdy na posesje. Prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej zostaną wykonane w 2020 roku.

ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności wykonawca rozpoczął już prace. Aktualnie w ulicy usuwane są kolizje podziemne. Zadanie zostanie w 70% sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Źródło: UM Piastów

Udostępnij:

Komentarze