Pruszków w NOWEJ PERSPEKTYWIE

Udostępnij:

To projekt rozwoju przestrzennego Miasta Pruszkowa, którego celem jest określenie polityki rozwoju przestrzennego miasta w jego granicach administracyjnych. Położenie Pruszkowa, niemal w centralnej części Obszaru Metropolitalnego Warszawy sprawia, że jest to miasto o ogromnym potencjale rozwojowym. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna czyli bliskość dróg krajowych i lotniska Warszawa – Okęcie sprawiło, że w mieście rozwinęła się logistyka. To w Pruszkowie znajduje się, największy terminal kontenerowy.  W pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku  odbyła się pierwsza prezentacja projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa. Główne cele strategiczne studium to poprawa rozwiązań komunikacyjnych miasta, ochrona środowiska czy zrównoważony rozwój społeczny. Do tej ostatniej należeć będzie budowa i modernizacja szkół i przedszkoli, domów kultury, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej czy parkowej. Po grudniowej prezentacji projektu czas na konsultacje społeczne, których włodarze Pruszkowa przewidzieli aż sześć. Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli składać wnioski do projektu studium i dyskutować o jego zmianach. Pierwsze spotkanie 10 stycznia o godzinie 18.30 w Szkole Podstawowej Nr 1 przy  ul. Topolowej 10. w Tworkach.

Andrzej Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze